Milieuadministratie

Milieuwetgeving complex omvangrijk

De milieuwetgeving is heel omvangrijk en complex. Ze wijzigt ook heel regelmatig. Wij helpen u om in orde te zijn én te blijven met de milieuwetgeving. We doen dit door u te begeleiden met zowel juridisch als technisch advies, aangepast aan de doelstellingen die u wil bereiken. Enkel een vergunning aanvragen tot het behalen van een ISO-certificaat, u beslist hoever u wil gaan.

We geven u duidelijke en eenvoudige tools die u helpen om in orde te blijven met de milieuwetgeving. Dit zijn bijvoorbeeld checklists, milieukalender om keuringen op te volgen,…We houden u op de hoogte van wijzigingen in de wetgeving en welke impact die heeft in uw bedrijf.

We geven u een duidelijk overzicht van welke milieuvoorwaarden in uw bedrijf van toepassing en belangrijk zijn en wat u kan doen om ze te handhaven.

Wettelijke verplichte registers meetverplichtingen keuren tanks

We zorgen voor het opmaken van uw wettelijk verplichte registers, bijvoorbeeld voor afval. We begeleiden u ook bij het uitvoeren van meetverplichtingen (bijvoorbeeld luchtmetingen, wateranalyses), of bij studies op te maken door erkende deskundigen. We helpen u bij het tijdige laten keuren van tanks.

We ondersteunen u bij MER-dossiers of registraties/erkenningen voor afvaltransporten. We maken voor u het jaarlijks geïntegreerd milieujaarverslag op en verzorgen eventueel andere milieuadministratie.

We maken voor u de aangifte voor heffingen in orde (grondwater, afvalwater, afval) en zorgen er tegelijk voor dat we die zo laag mogelijk kunnen houden. Vaak maken eenvoudige en goedkope ingrepen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een extra debietmeter, al een groot verschil in het heffingsbedrag.

Contacteer VDS milieuadvies     0474 74 31 84

Omgevingsvergunning VDS Milieuadvies

Omgevingsvergunning

Milieuzorg VDS Milieuadvies

Milieuzorg

na milieu-inspectie of incident VDS Milieuadvies

Wat na een milieu-inspectie of incident?

Meer advies nodig?

Neem gerust contact op met ons en wij helpen u graag verder!

Contacteer ons