Omgevingsvergunning

Milieuvergunning bouwvergunning omgevingsvergunning VDS Milieuadvies

VDS milieuadvies helpt u bij het opstellen van uw aanvraag omgevingsvergunning

Sinds 2018 bestaan de milieuvergunning en de bouwvergunning niet meer als aparte vergunningen, maar vormen ze samen de ‘omgevingsvergunning’. Zo een omgevingsvergunning is essentieel voor de werking van uw bedrijf. Het bepaalt welke activiteiten u mag doen, aan welke voorwaarden. Het geeft u rechtszekerheid om uw activiteiten verder te kunnen zetten. Het is dan ook belangrijk dat u over een omgevingsvergunning beschikt die up-to-date is.

VDS milieuadvies ontzorgt u voor de opmaak van een volledig aanvraagdossier, overlegt met de bevoegde overheid en volgt de procedure op tot na de beslissing van de vergunningverlenende overheid. Ons doel is om de input die we van u krijgen efficiënt om te zetten in maximale output, dit is een omgevingsvergunning met minimale extra voorwaarden en kosten.

Wilt u in beroep gaan tegen de beslissing over een omgevingsvergunning of werd uw aanvraag omgevingsvergunning geweigerd? Ook daarin kan VDS milieuadvies u begeleiden naar een oplossing.

Omgevingsvergunning permanent

De vroegere milieuvergunning werd verleend meestal voor een periode van 20 jaar. Vóór het verstrijken van die deadline moet u een hernieuwing aanvragen, dit is dan een omgevingsvergunning. Goed nieuws is dat de omgevingsvergunning geen einddatum meer heeft, maar permanent geldig is.

Enkel wanneer u veranderingen doet in uw bedrijf (bijvoorbeeld een uitbreiding of andere activiteiten) moet u uw omgevingsvergunning laten aanpassen. Ook wanneer u verbouwingen plant, neemt u best een actualisatie van de milieu-aspecten mee, omdat de overheid dit zal vragen alvorens ze u een “omgevingsvergunning – stedenbouw” zullen willen verlenen.

VDS milieuadvies werkt regelmatig samen met architecten om een gezamenlijke aanvraag op te maken voor een omgevingsvergunning.

Milieuadministratie

Milieuadministratie

Milieuzorg VDS Milieuadvies

Milieuzorg

na milieu-inspectie of incident VDS Milieuadvies

Wat na een milieu-inspectie of incident?

Meer advies nodig?

Neem gerust contact op met ons en wij helpen u graag verder!

Contacteer ons