Klasse 1, 2 of 3?

Hoe kan ik weten in welke klasse mijn bedrijf is ingedeeld?

Er bestaat er een lijst met activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning nodig is en afhankelijk van bepaalde criteria (bijvoorbeeld vermogen van machines, opslag capaciteit) weet u in welke klasse uw bedrijf valt. U vindt die lijst als bijlage 1 van VLAREM II.

Terug naar de vorige pagina

Is uw bedrijf ingedeeld in klasse 3?

Klasse 3 activiteiten zijn de minst hinderlijke. Hiervoor is geen echte vergunning vereist, maar een melding. Deze melding wordt aangevraagd in het digitaal omgevingsloket van de overheid. De procedure verloopt volledig digitaal. In de meeste gevallen is het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar uw bedrijf gevestigd is bevoegd om over de aanvraag te beslissen. Binnen de 30 dagen na indienen van de aanvraag neemt het college akte van de melding en kan u in principe beginnen met de activiteiten.

Terug naar de vorige pagina

Is uw bedrijf ingedeeld in klasse 2?

Voor klasse 2 activiteiten is een echte vergunning nodig. Een omgevingsvergunning wordt aangevraagd in het digitaal omgevingsloket van de overheid. De procedure verloopt volledig digitaal. In de meeste gevallen is het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar uw bedrijf gevestigd is bevoegd om over de aanvraag te beslissen. De overheid zal eerst nagaan of de aanvraag volledig is, nadien organiseert ze een openbaar onderzoek, worden er eventueel adviezen gevraagd aan andere instanties en volgt er een beslissing. Zo een procedure duurt toch 105 tot 120 dagen.

Terug naar de vorige pagina

Is uw bedrijf ingedeeld in klasse 1?

Klasse 1 activiteiten zijn de meeste potentieel hinderlijke en daarvoor is een vergunning nodig. Een omgevingsvergunning wordt aangevraagd in het digitaal omgevingsloket van de overheid. De procedure verloopt volledig digitaal. In de meeste gevallen is deputatie van de provincie waar uw bedrijf gevestigd is bevoegd om over de aanvraag te beslissen. De overheid zal eerst nagaan of de aanvraag volledig is, nadien organiseert ze een openbaar onderzoek, worden er adviezen gevraagd aan andere instanties en volgt er een beslissing. De doorlooptijd is minstens 120 dagen.
U zal een dossiertaks moeten betalen afhankelijk van de complexiteit van uw aanvraag (MER, veiligheidsrapport).

Terug naar de vorige pagina

Hoe moet u een omgevingsvergunning aanvragen?

Er bestaan 3 klassen waarin bedrijven worden ingedeeld, afhankelijk van de aard en belangrijkheid van de milieu-effecten en de graad van mogelijke hinder van het bedrijf voor mens en milieu.

  • Klasse 1 betekent de meest hinderlijke activiteit.
  • Klasse 2: minder hinderlijke activiteit.
  • Klasse 3: de minst hinderlijke activiteit.

Terug naar de vorige pagina

Omgevingsvergunning VDS Milieuadvies

Omgevingsvergunning

Milieuadministratie

Milieuadministratie

Milieuzorg VDS Milieuadvies

Milieuzorg

na milieu-inspectie of incident VDS Milieuadvies

Wat na een milieu-inspectie of incident?

Meer advies nodig?

Neem gerust contact op met ons en wij helpen u graag verder!

Contacteer ons