Blogs

Moet ik een milieucoördinator hebben?

Geschreven op 06/05/2020

Elk bedrijf dat onder klasse 1 valt (de meest milieuhinderlijke klasse) is verplicht om een milieucoördinator niveau A of B aan te stellen. “Weer een investering omdat het moet van de overheid”, hoor ik u denken. Inderdaad, u kunt er helaas niet onderuit, maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat u goed weet…

Lees meer

De omgevingsvergunning en gevaarlijke producten

Geschreven op 03/03/2020

Bedrijven die gevaarlijke producten verwerken, gebruiken of hebben staan, hebben een meldings- of vergunningsplicht, ongeacht hoe groot of klein de verpakking of in welke vorm. Toch zijn niet alle ondernemers zich ervan bewust dat ze met gevaarlijke producten werken, want ook bijvoorbeeld cement en antivriesproducten worden beschouwd als gevaarlijk. Waarom? Zodra er gevarenpictogrammen op de…

Lees meer

Wat kan een milieuboete mij kosten?

Geschreven op 06/12/2019

Een gemiddelde boete voor een milieumisdrijf zoals het niet in orde zijn met de omgevingsvergunning, bedraagt 2.500 euro. Stel, u sorteert afvalstoffen, maar bent eigenlijk enkel vergund voor opslag en overslag. Of, u loost afvalwater met verhoogde concentraties van gevaarlijke stoffen en bent enkel vergund voor het lozen van afvalwater zonder gevaarlijke stoffen. Of nog:…

Lees meer

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig?

Geschreven op 07/10/2019

De nieuwe omgevingsvergunning vervangt en verenigt de vroegere stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning en socio-economische vergunning en wordt aangevraagd in het digitale Omgevingsloket. Over wat de omgevingsvergunning precies is, schreef ik eerder al deze blog. Maar wanneer hebt u een vergunning nodig? Het is een vraag waar te weinig ondernemers bij stil staan. Vaak zijn ze zich…

Lees meer

Wat is een omgevingsvergunning?

Geschreven op 29/08/2019

Hebt u als bedrijfsleider een omgevingsvergunning nodig voor uw activiteiten? Heel veel ondernemers weten het eigenlijk niet of zijn er zich niet van bewust. Zolang er geen controle is, is er geen probleem, maar de mogelijke boetes zijn niet min. In deze blog leggen we uit wat een omgevingsvergunning is, wie deze nodig heeft en…

Lees meer